Kokouksessa valitaan mm. puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kauden 2015-2016 toimintakertomus luettavissa.