Kokouksessa valitaan mm. puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kauden 2014-2015 toimintakertomus luettavissa.