Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä käydään läpi lukuvuoden tapahtumia. Kokouksessa valitaan myös puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kauden 2016-2017 toimintakertomus luettavissa.