Yhdistys on saanut uuden, kahdeksanjäsenisen hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Johanna Böckerman.