Yhdistyksen esittely

Haarlan kouluun perustettiin vanhempaintoimikunta koulun toiminnan alkaessa syksyllä 2005. Parin vuoden päästä 6.3.2007 pidettiin vanhempainyhdistyksen perustamiskokous ja se rekisteröitiin virallisesti yhdistykseksi 18.6.2007.
Vanhempainyhdistyksen tarkoitus on tukea ja edistää koulun ja kodin välistä kanssakäymistä. Yhdistys on hyväksytty Suomen Vanhempainliiton jäseneksi sekä kuuluu Turvary ry:een eli Turun alueelliseen vanhempainyhdistykseen. Teemme aktiivisesti yhteistyötä koulun henkilökunnan, Haarlan päiväkodin vanhempaintoimikunnan ja saarten muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistys toimii oppilaiden hyväksi ja ainoastaan vanhempien tuki mahdollistaa vanhempainyhdistyksen toiminnan ja luo sille jatkuvuutta. Lukuvuoden mittaan keräämme varoja eri tavoin ja järjestämme esim. tapahtumia ja retkiä sekä teemme hankintoja kouluun. Joka vuosi tuemme 6. luokan luokkaretkeä, tarjoamme jokaiselle oppilaalle 2 ilmaista bussimatkaa retkiä varten sekä jaamme kevätjuhlassa Tsemppari-stipendit yhdelle oppilaalle jokaiselta luokalta. Perinteeksi on muodostunut myös oppilaille järjestettävä disco lokakuun lopulla. Pyrimme myös järjestämään vanhemmille ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia ja lapsille suunnattuja luentoja tärkeistä asioista. Varoja kerätään mm. jäsenmaksuilla, joulumyyjäisille sekä erilaisilla myyntikampanjoilla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syksyllä toimintakauden alussa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, jolloin paikalla on yleensä myös koulun edustaja. Kaikki Haarlan koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki koulun oppilaiden vanhemmat tai huoltajat, koulun henkilökunta ja muut yhdistyksen toimintaa tukevat tahot.

Tehtyjä hankintoja

Yhdistys hankkii omasta ehdotuksestaan tai koulun toiveesta oppilaiden käyttöön erilaisia välineitä. Nämä ovat sellaisia, jotka tuovat iloa oppilaille tai sellaisia, joihin koululla ei ole itsellään varoja. Esimerkiksi koululla olevat luistimet, sukset ja monot ovat pitkälti vanhempainyhdistyksen hankkimia. Välituntivirikkeiksi on vuonna 2012 hankittu koululle lumilapioita ja lumikolia. Vuoden 2013 syksyllä jokainen luokka sai oman diapolon. Vuonna 2015 hankittiin  koulun toiveiden mukaisesti urheilupaitoja oppilaille pidettäväksi koulujen välisissä urheilutapahtumissa. Yhdistys hankki 50 eri kokoista vihreää urheilupaitaa varustettuna valkoisella Haarla-tekstillä. Olemme hankkineet myös erivärisiä liivejä käytettäväksi liikuntatunneilla sekä välituntipalloja. Kaudella 2017-2018 hankimme sählylaseja sekä hankimme ja saimme lahjoituksena luistimia. Kaikki koulun luistimet myös teroitettiin tulevaa talvea ajatellen.

Saavutuksia

Vanhempainyhdistys on jo koulun alkuvuosista alkaen ollut huolissaan liikennejärjestelyistä koulun läheisyydessä. Lähinnä siitä, että koululla ei ole ollut kunnon paikkaa, johon vanhemmat voivat hetkellisesti pysähtyä tuodessaan lapsia kouluun aiheuttamatta haittaa muulle liikenteelle tai vaaraa jalankulkijoille tai polkupyöräilijöille. Tammikuussa 2013 sekä Haarlan että Kakskerran vanhempainyhdistysten toive liikennejärjestelyjen parantamisen suhteen viimein toteutui ja koulun edessä olevalle nurmikolle tehtiin uusi jättöpaikka.

Vanhempainyhdistyksen ja erityisesti sen jäsenen Jaana Elon ansioita on Haarlan koulun kirjaston elvyttäminen ja lainaustoiminnan aloittaminen. Lisää Lukupuu-kirjastosta voit lukea täältä.